laisves-gyneju-diena_57_01673374963-6ed55cb65bb8b4dd231860e717c9aba6.jpg

Laisvės gynėjų diena

Maksimalus dalyvių skaičius: 25
Pamoką sukūrė - Viktorija Kaziukonytė
  • Pilietiškumas
  • 2 klasei
    3 klasei
  • Lauke
  • Sausio 13-osios g. 10, 04347 Vilnius
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Ką tau reiškia laisvė?

1991 m. sausio 13 d. sovietiniai tankai apsupo bokštą ir jį jėga užėmė, kad atimtų iš Lietuvos radijo ir televizijos transliavimo galimybę, o patys galėtų nekliudomai transliuoti sovietinę antilietuvišką propagandą.

Tūkstančiai beginklių žmonių bandė tai sutrukdyti, keturiolika jų žuvo. Bokšto papėdėje gynėjų atminimui įrengtas paminklas.

Sausio 13 d. Lietuvoje yra vadinama „Laisvės gynėjų diena“ ir yra valstybinė šventė. Tad sausio 13 d. pamokų integracijai šį vieta suteiktų galimybę pabūti piliečiu ir prisiminti istoriją, kaip sunkiai gynėjai kovojo dėl laisvės.

Pamokos tikslas

Įtvirtinti žinias apie ,,Laisvės gynėjų dieną“.

Pamokos planas

Pamokų metu mokiniai prisimins, kaip sunkiai gynėjai gynė laisvę. Pasikartos ,,Tautišką giesmę" įrašant praleistus žodžius. Prisimins, kodėl Neužmirštuolė asocijuojasi su sausio 13 diena.

Pagerbiant gynėjus, mokiniai išsikirps neužmirštuoles ir prisikabins prie striukių. Integruojant veiklas mokiniai atliks matematikos užduotis, kurios susijusius su pagrindiniais sausio 13 dienos įvykio simboliais.

Lavins minčių rišlumą ir parašys trumpą atpasakojimą ,,Ką jiems reiškia Lietuvos vėliavos spalvos?"

Kompetencijos

Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Pilietiškumo

Temos ugdymo programose

Rišlus tekstas, teksto kūrimas, pilietiškumas, aritmetika

Pamokos vieta:

Karoliniškių seniūnija, Sausio 13-osios g. 10, 04347 Vilnius
Visos pamokos
Kaip naudotis?