mano-tiktok-1_57_01699032240-97ad272d9969f51722eb00dcda446dd9.jpg

Mano „TikTok“ - ir apie globalines problemas

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Jolanta Liubkevič
 • Pilietiškumas,
  IT,
  Anglų k.
 • 9 klasei
  10 klasei
 • Lauke
 • Vingrių skveras
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 1:30 val.

Ar „TikTok“ platformoje galima spręsti globalines problemas?

Pamokos metu mokiniai, dirbdami porose, lauke kurs „TikTok“ vaizdo įrašus apie globalinę problemą. Grįžę į klasę savo darbą pristatys anglų kalba, reflektuos, diskutuos.

Pamoka yra temos apie globalines problemas dalis.

Pamokos tikslas

„TikTok“ platformoje anglų k. sukurti vaizdo įrašą apie globalinę problemą.

Pamokos planas

Pamokos pradžioje mokytojas pristato pamokos temą ir suskirsto mokinius į poras arba nedideles grupes.

Mokiniams formuluojama užduotis: sukurti „TikTok“ vaizdo įrašą, kurio paskirtis atkreipti žmonių dėmesį į globalinę problemą.

Mokiniams skiriamas laikas užduočiai atlikti priklauso nuo erdvės ir kitų aplinkybių.

Mokiniams grįžus į klasę, vaizdo įrašai gali būti peržiūrimi ir aptariami iš karto. Arba mokiniai gali siųsti įrašus per naudojamas komunikacijos priemones (dienyną, el. paštą) ir juos peržiūrėti.

Pamokos pabaigoje vyksta refleksija ir įsivertinimas.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Pilietiškumo
Socialinė
Skaitmeninė

Temos ugdymo programose

Globalinės problemos.

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Vingrių skveras
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?