valstybes-atkurimo-atmintis-vilniaus-senamiescio-pastatuose_57_01705345677-b6036eaa1d696d5dc44a7423f2524551.jpg

Valstybės atkūrimo atmintis Vilniaus senamiestyje

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Rūta Ramoškaitė-Stongvilienė
 • Istorija,
  Pilietiškumas,
  Anglų k.
 • 5 klasei
  6 klasei
  7 klasei
  8 klasei
 • Lauke
 • Aušros Vartų g. 5
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 3 val.

Ką pastatai mena apie Lietuvos valstybės atkūrimą?

Vaikščiodami po Vilniaus senamiestį, mokiniai sužinos, kokie įvykiai, susiję su valstybės ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimu, įvyko pastatuose, pro kuriuos dažnai praeiname negalvodami apie jų svarbą. Ką mena Lietuvos nacionalinė filharmonija, Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus, Signatarų namai, Gedimino pilies bokštas? O ką „pasakoja“ V. Jurgučio bei V. Kudirkos skulptūros?

Pamokos „stotelėse“ mokiniai atlieka užduotis. Dalis užduočių ir tekstų parengta anglų kalba, todėl mokiniai šioje integruotoje pamokoje turi galimybę užsienio kalba susipažinti su valstybingumo kontekstu ir sąvokomis.

Pamokos autorės: istorijos mokytoja metodininkė Rūta Ramoškaitė-Stongvilienė ir anglų kalbos vyr. mokytoja Julija Radzevičienė.

Nuotrauka pamokos autorių.

Pamokos tikslas

Lietuvių ir anglų k. įtvirtinti žinias apie pagrindinius Lietuvos valstybingumo įvykius.

Pamokos planas

1. PASIRENGIMAS. Mokiniai, dirbdami grupėse, iš anksto pasirengia klasės draugams papasakoti, ką žino apie:
- Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje įvykusį Didįjį Vilniaus seimą.
- Jurgį Šlapelį (1876–1941), kuris rašė lietuvių spaudoje, įsteigė lietuvių kalbos kursus, kartu su žmona atidarė pirmąjį knygyną.
- Kada minime Lietuvos vėliavos dieną?
- Kuo svarbūs Signatarų namai? Kaip jie vadinosi prieš 100 metų?
- Ką nuveikė Vladas Jurgutis? Ką žinote apie lito atsiradimą (kur, kada, kaip?)
- Kokie Vinco Kudirkos nuopelnai Lietuvai?

2. UŽDUOČIŲ ATLIKIMAS. Mokiniai keliauja nuo objekto prie objekto ir atlieka nurodytas užduotis.

3. ĮSIVERTINIMAS. Mokiniai dalijasi įspūdžiais, ką naujo pamatė ir sužinojo. Atlieka refleksijai skirtą užduotį.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Pilietiškumo

Temos ugdymo programose

Valstybingumo istorija. LR įsimintinos dienos ir šventės. Anglų k. 5-8 klasių programa: kultūrinis gyvenimas, renginiai, tradicijos.

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Aušros Vartų g. 5
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?