braizome-mokyklos-kiemo-plana_57_01701362608-dd73741e5536482c7b56ab56f056cf47.jpg

Braižome mokyklos kiemo planą

Maksimalus dalyvių skaičius: 25
Pamoką sukūrė - Rasita Petrulevičienė
 • Gamta,
  Pradinis ugdymas
 • 2 klasei
  3 klasei
  4 klasei
 • Lauke
 • Taikos g. 97
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 1:30 val.

Kaip sudaromas vietovės planas?

Pamokos metu mokiniai braižo mokyklos kiemo ar pasirinktos vietovės planą: stebi ir tyrinėja objektus, sukuria sutartinius ženklus žemėlapio legendai, matuoja atstumus, braižo žemėlapį. Pamokos pabaigoje aptariami darbai, dalijamasi patirtimi.

Pamokoje lavinami vietovės stebėjimo, darbo komandoje, abstraktaus mąstymo, skaičiavimo įgūdžiai.

Pamoka gali vykti mokyklos kieme ar bet kurioje pasirinktoje teritorijoje.

Pamokos tikslas

Sukurti sutartinius ženklus ir nubraižyti mokyklos kiemo planą.

Pamokos planas

1. Mokiniai paskirstomi į grupes (po 3-4 vaikus).

2. Kiekviena grupė planšetiniame kompiuteryje ar telefone GoogleEarth internetinėje programoje susiranda savo mokyklos vietovę. Tyrinėdami vietovės vaizdą iš viršaus, išsiaiškina, kuriuos objektus atpažįsta.

3. Laisvai judėdami mokyklos teritorijoje, mokiniai tyrinėja ten esančius objektus (medžiai, želdynai, žaidimų ir sporto aikštelės, lauko klasė, suoliukai, takai, automobilių stovėjimo aikštelė ir kt.).

4. Kiekvienam objektui grupėse sukuria sutartinius ženklus, kuriuos pažymi lentelėje (priedas nr. 1).

5. Naudodami sukurtus sutartinius ženklus, mokiniai braižo mokyklos lauko teritorijos planą (priedas nr. 2).

6. Pamokos pabaigoje pristato savo darbus. Dalijasi patirtimi ir įspūdžiais: kaip sekėsi dirbti grupėje; ką naujo sužinojo per pamoką; ką atrado mokyklos kieme ir pan.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kūrybiškumo
Pažinimo
Skaitmeninė

Temos ugdymo programose

Vietovės planas/ žemėlapis.

Pamokos vieta:

Justiniškių seniūnija, Taikos g. 97
Visos pamokos
Kaip naudotis?