gamtos-sveciai_57_01711392410-d8b4d0fd80ed55534d38b0ca8d42f410.png

Gamtos stebėjimo žaidimai mokyklos kieme

4.5
Maksimalus dalyvių skaičius: 25
Pamoką sukūrė - Gabrielė Bernotavičiūtė
  • Gamta,
    Pradinis ugdymas
  • 1 klasei
  • Lauke
  • Žirmūnų g. 119
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Ar tikrai pažįsti mokyklos aplinką?

Žalioji pamoka vedama mokyklos kieme. Jos metu vaikai praplečia savo gamtamokslines žinias, mokosi atpažinti augalus, jų pavadinimus, orientuotis, geriau pažinti mokyklos aplinką. Pamokoje gausu mokinius įtraukiančių veiklų, žaidimų.

Pamoka turi tarpdalykinių integracijų su matematika (atliekami kankorėžių matavimai, ilgio, pločio skaičiavimai, kūno kultūra (kankorėžių mėtymo estafetė), etika (mokiniai skatinami saugoti, puoselėti gamtą, nešiukšlinti, nelaužyti medžių, neniokoti augalų).

Veiklų pabaigoje kiekvienas mokinys gauna pasižadėjimą / priesaiką, kurioje pasižada saugoti ir puoselėti ne tik mokyklos aplinką, kurioje praleidžia kiekvieną dieną, bet ir visą gamtą.

Pamokos tikslas

Per žaidybines veiklas praplėsti pirmokų gamtamokslines žinias.

Pamokos planas

Dalykas: pasaulio pažinimas
1. Sužadinimas. Mokytoja pristato pamokos temą, paskirsto mokinius poromis, išdalina užduočių lapus. Trukmė 10 min.
2. Mokyklos kieme atlieka užduotis, stebi aplinką, pasižymi užduočių lapuose. Trukmė 1:10 val.
3. Žaidimas „Taiklusis kankorėžis“. Trukmė 15 min.
4. Užbaigimas. Mokiniai prisimena pamokos veiklas, dalijasi įspūdžiais. Kiekvienas gauna pasižadėjimą, kurį turi pasirašyti (tekstas pateiktas pamokos plane). Trukmė 10 min.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kūrybiškumo
Pažinimo

Temos ugdymo programose

Žmogus ir gyvoji gamta;

Pamokos vieta:

Žirmūnų seniūnija, Žirmūnų g. 119
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?