kliuciu-ruozas-gyvojoje-gamtoje_57_01673280659-e381b4863aa3e55c756ffc019f0296d3.jpg

Kliūčių ruožas gyvojoje gamtoje

Maksimalus dalyvių skaičius: 25
Pamoką sukūrė - Viktorija Kaziukonytė
  • Pradinis ugdymas
  • 2 klasei
  • Lauke
  • Šeškinės šlaitų geomorfologinis draustinis. Gelvonų g., 07135 Vilnius
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 45 min

Kaip įveikti kliūčių ruožus gyvojoje gamtoje?

Apsilankykite Šeškinės šlaitų geomorfologiniame draustinyje, kuris įsikūręs Šeškinės seniunijoje ir integruokite pasaulio pažinimo ir fizinio ugdymo pamokas. Šioje vietoje vaikštant galima pamatyti įvairios gyvosios gamtos elementus. Draustinyje yra daugybę skirtingų medžių, krūmų, kurie pavasarį pražysta. Taip pat galima pamatyti vėtrų žalą ir aptarti su mokiniais, kokios pasekmės gali būti, kuomet medžiai per vėtras nugriūna. Keliaujant mediniais laiptais galima pamatyti neregėto grožio šlaitą. Šiame draustinyje galima susigavoti įvairių orientacinių rungčių, kurios pagerintų mokinių koordinates, judėjimo įgūdžius.

Pamoka apima: gyvoji gamta ir judėjimo įgūdžiai.

Pamokos tikslas

Susikurti iš gyvosios gamtos elementų kliūčių ruožus ir juos įveikti

Pamokos planas

1. Mokiniai pamokos pradžioje prisimena praėjusios pamokos teoriją. Ją pritaiko praktikoje, nagrinėja skirtingų medžių kamienus, lapus, jų vaisius.
2. Išsiaiškina ir panagrinėja kuo skiriasi medžiai, krūmai, žolė.
3. Sustoja į ratą, atlieka mankštą.
4. Susiskirsto į 5 grupes, kuriose turės sukurti kliūčių ruožą iš gyvosios gamtos elementų.
5. Sukūrus kliūčių ruožus grupės keičiasi ratu ir vis išbando kitos grupės klūtis pagal pateiktus žingsnius.
6. Pamokos pabaigoje vyksta diskusija apie mokinių sukurtus kliūčių ruožus.
7. Mokiniai pabaigoje įsivertina, ką išmoko iš šios pamokos. Kiekvienas pasako bent po 2 gyvosios gamtos elementus, kuriuos pamatė miške, panaudojo kuriant kliūčių ruožą.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kūrybiškumo
Pažinimo

Temos ugdymo programose

Žmogus ir gyvoji gamta. Judėjimo įgūdžiai

Pamokos vieta:

Šeškinės seniūnija, Šeškinės šlaitų geomorfologinis draustinis. Gelvonų g., 07135 Vilnius
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?