orientavimasis-katedros-a_1710321351-01131d50e2a99796cdb85fe4ee49081e.png

Orientavimosi iššūkis Katedros aikštėje

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Regina Dingelienė
 • Geografija
 • 6 klasei
  7 klasei
  8 klasei
 • Lauke
 • Katedros aikštė
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 45 min

Ar mokėsiu orientuotis Katedros aikštėje?

Pamokoje mokiniai grupėmis aktyviai tyrinėja Katedros aikštę ir prieigas. Gali paaiškėti, kad užduočių atlikimas pareikalaus pastangų netgi taip gerai pažįstamoje vietoje!

Mokiniai praktiškai pritaiko ir įtvirtina klasėje įgytas žinias apie orientavimąsi artimoje aplinkoje, azimutą, mastelį, atstumų matavimą. Lavina darbo su kompasu įgūdžius.

Praktinės užduotys apima temas apie pasaulio krypčių ir azimuto nustatymą, objektų paiešką informaciniame stende ir jų žymėjimą žemėlapyje, mastelio ir atstumų skaičiavimą.

Gimtojo miesto tyrinėjimas yra naudingas mokiniams, nes padeda geriau suprasti miesto struktūrą ir jo istoriją, išryškinti miesto unikalumą, jo kultūrinį paveldą.


Nuotrauka pamokos autorės.

Pamokos tikslas

Praktiškai įtvirtinti teorines orientavimosi žinias, lavinti darbo grupėse įgūdžius.

Pamokos planas

1. Pradžia. Mokiniai atvyksta į pamokos pradžios vietą, kuri yra ant Karaliaus Mindaugo tilto, prie T. Kosčiuškos, T. Vrublevskio ir Žygimantų gatvių sankryžos.
2. Įvadas (5 min.). Mokiniai sustoja ratu. Mokytojas paskelbia pamokos temą, tikslus ir uždavinius. Paaiškina darbų atlikimo eigą, pakomentuoja vertinimo kriterijus. Mokytojas gali pasiūlyti moksleiviams sukurti savo užduotį pamokos pabaigoje.
3. Pagrindinė veikla (30 min.). Mokytojas suskirsto mokinius į poras arba grupes po 3 (pagal pageidavimą mokiniai gali dirbti savarankiškai) ir išdalina užduočių lapus. Mokiniai atlieka praktines užduotis.
4. Rezultatų tikrinimas (15 min.). Mokiniai suskaičiuoja taškus už atliktas užduotis.
5. Aptarimas (10 min.). Mokiniai atlieka refleksijos užduotį ir pasidalija savo įspūdžiais.

Kompetencijos

Komunikavimo
Pažinimo
Socialinė

Temos ugdymo programose

Orientavimasis vietovėje

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Katedros aikštė
Visos pamokos
Kaip naudotis?