istorija-kaip-detektyvas-ka-idomaus-galiu-rasti-lazdynuose_57_01709059130-760cf404f91253bd0c564768c85a51aa.jpg

Kultūros ir istorijos detektyvas Lazdynuose

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Audronė Petrauskaitė
 • Istorija,
  Gamta
 • 5 klasei
  6 klasei
 • Lauke
 • Architektų g. 152, 04202 Vilnius
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 2:15 val.

Kokie reikšmingi objektai yra Lazdynuose?

Pamokos metu mokiniai susipažįsta su Lazdynų mikrorajone esančiais istorijos ir kultūros paveldo objektais.

Mokiniai grupėmis keliauja sudarytu maršrutu, atpažįsta rastus objektus, juos fotografuoja. Namuose tyrinėja informaciją apie aplankytus objektus ir, naudodami savo nuotraukas, parengia grupinį darbo pristatymą. Klasėje išrenkamas geriausias tyrimo pristatymas.

Pamoka padeda mokiniams pažinti Lazdynų mikrorajono unikalumą, ugdo gebėjimą orientuotis vietovėje, naudotis pagalbinėmis priemonėmis (žemėlapiu, mobiliuoju telefonu), skatina naudoti šiuolaikines skaitmenines technologijas informacijos rinkimo ir pažinimo tikslais, lavina komandinio darbo įgūdžius.

Pamokos idėja gali būti pritaikyta ir kitiems Vilniaus mikrorajonams, tik mokytojas turėtų sudaryti maršrutą.


Nuotrauka iš https://shorturl.at/IMOV8 .

Pamokos tikslas

Susipažinti su artimoje aplinkoje esančiais istorijos ir kultūros paveldo objektais.

Pamokos planas

1. Įvadas. Mokytojas pristato pamokos tikslą, uždavinius, veiklos planą, mokinius suskirsto į grupes.
2. Pasirengimas. Mokiniai su mokytojo pagalba sudaro ieškomų objektų maršrutą pagal pateiktą adresų sąrašą.
3. Užduoties atlikimas. Mokiniai eina sudarytu maršrutu, ieško įdomių ir vertingų objektų, juos fotografuoja, užduočių lape užrašo pavadinimą.
4. Refleksija. Mokiniai pasidalina savo įspūdžiais, sėkmėmis ir sunkumais.
5. Namų užduotis. Mokiniai papildo savo tyrimo rezultatus informacija iš interneto ir kitų šaltinių, parengia savo tyrimo rezultatų pristatymą.
6. Užduoties rezultatų pristatymas. Mokiniai pristato tyrimo rezultatus savo klasės draugams ir juos aptaria.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Pilietiškumo
Socialinė
Skaitmeninė

Temos ugdymo programose

Artimoje aplinkoje esančio kultūros paveldo objekto aplankymas ir aptarimas

Pamokos vieta:

Lazdynų seniūnija, Architektų g. 152, 04202 Vilnius
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?