susipazistame-su-socialinio-darbuotojo-profesija_57_01713250527-e73d4c8915c6b13b73cf461e9093d957.jpg

Susipažįstame su socialinio darbuotojo profesija

Maksimalus dalyvių skaičius: 15
Pamoką sukūrė - VšĮ dienos centras „Mes esame“
 • Pilietiškumas,
  Karjera,
  Gyvenimo įgūdžiai
 • 9 klasei
  10 klasei
  11 klasei
  12 klasei
 • Viduje
 • Pramonės g. 141, 11115 Vilnius
 • Pamoką veda
  Įmonės atstovas
 • 1:30 val.

Ar aš norėčiau rinktis socialinio darbuotojo profesiją?

Šioje karjeros pamokoje mokiniai susipažins su socialinio darbuotojo profesija, specifiškai dirbant su proto negalią ir psichikos sutrikimų turinčiais suaugusiais žmonėmis.

Įmonės darbuotojas papasakos apie socialinio darbo sampratą, asmenų su negalia integracinius procesus Lietuvoje, socialinio darbuotojo darbo specifiką dirbant su suaugusiais žmonėmis, turinčiais proto ir kompleksinę negalią bei psichikos sutrikimų. Mokiniai išgirs apie socialinių darbuotojų patirtis, sužinos apie VšĮ dienos centro „Mes esame" veiklas.

Pamokos praktinėje dalyje mokiniai lankysis dienos centro užimtumo grupėse, turės galimybę gyvai bendrauti su darbuotojais ir lankytojais.

Pamokos pabaigoje mokinių savirefleksija tema „Ar aš norėčiau rinktis socialinio darbuotojo profesiją?“.
Esate Vilniuje dirbantis mokytojas ir norėtumėte savo klasę užregistruoti į šią pamoką? Prisijunkite!

Pamokos tikslas

Supažindinti mokinius su socialinio darbuotojo profesija ir socialinio darbo specifika.

Pamokos planas

1. Socialinio darbo samprata:
1.1. socialinio darbuotojo profesijos ypatumai;
1.2. socialinio darbuotojo profesijos pasirinkimo motyvai (VšĮ dienos centro „Mes esame“ darbuotojų asmeninės patirtys).

2. Socialinio darbo specifika dirbant su suaugusiais asmenimis, turinčiais proto ir kompleksinę negalią bei psichikos sutrikimų:
2.1. vertybinių nuostatų svarba dirbant socialinį darbą;
2.2. asmenų su negalia įgalinimas – pagrindinis dienos centro lankytojų savarankiškumo ugdymo pamatas. Įgalinimo koncepcija, lygmenys ir būdai;
2.3. asmenų su negalia gyvenimo kokybės samprata. Dienos centro lankytojų motyvavimas ir skatinimas.

3. Asmenų, turinčių proto ir kompleksinę negalią bei psichikos sutrikimų integracija į visuomenę: kliūtys ir jų įveikimo būdai.

4. Praktinė dalis:
4.1. Mokinių supažindinimas su dienos centro bendruomene (lankytojais ir darbuotojais) ir veiklomis;
4.2. Mokinių savirefleksija tema „Ar aš norėčiau rinktis socialinio darbuotojo profesiją?“. Mokinių mintys, klausimai, pastebėjimai ir atradimai. Atsakymai į klausimus.

Kompetencijos

Komunikavimo
Pažinimo
Pilietiškumo
Socialinė

Temos ugdymo programose

Socialinės grupės ir tolerancija visuomenėje

Pamokos vieta:

Naujosios Vilnios seniūnija, Pramonės g. 141, 11115 Vilnius
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?