verslo-idejos-pristatymas_57_01672848079-a52b501c2747cba142d699c90cf45587.png

Verslo idėjos pristatymas

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Daiva Vyšniauskienė
  • Ekonomika
  • 10 klasei
    11 klasei
  • Lauke
  • Lvivo g. 59
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 2:15 val.

Kaip pritaikyti kalbą verslo idėjai pristatyti?

Tai ekonomikos ir anglų kalbos integruota pamoka. Mokiniai remdamiesi ekonomikos ir verslumo dalyko žiniomis, konkrečiai vietai (Lvivo g. 59) pritaikys verslo idėjos planą darnios (tvarios) plėtros kontekste ir pristatys jį anglų kalba.

Pamokos tikslas

Ugdyti gebėjimus matyti galimybes (nišas) rinkoje, kūrybiškai mąstyti, spręsti problemas, bei lavinti anglų kalbos kalbinius ir rašytinius komunikacinius gebėjimus.

Pamokos planas

1. Mokiniai pasikartos orientavimosi rinkoje ir verslo kūrimo sąvokas, aptars verslo idėjos plano detales ekonomikos ir anglų kalbos pamokose.
2. Mokiniai lankysis vietovėje (Lvivo g.59) ir fiksuos aplink ją esančias veiklas bei palyginę skirtingas verslo organizavimo formas ir vartotojų interesus, įvertins verslo kūrimo ir veiklos vykdymo galimybes.
3. Mokiniai, konsultuodamiesi su mokytoju, parašys savo grupės verslo idėjos planą.
4. Mokiniai, pritaikydami anglų kalbos pamokose įgytas ekonomikos ir verslo žodyno žinias bei komunikacines strategijas, pristatys savo grupės verslo idėjas.

Kompetencijos

Komunikavimo
Pažinimo
Skaitmeninė

Temos ugdymo programose

Ekonomikos: verslo organizavimas ir orientavimasis rinkoje. Anglų k.: Teksto (sakytinio, rašytinio, grafinio, vaizdinio ir kt.) mediacija, grupės bendradarbiavimo proceso mediacija.

Pamokos vieta:

Šnipiškių seniūnija, Lvivo g. 59
Visos pamokos
Kaip naudotis?