autoritetai-ir-valstybe_57_01673392370-8ee48abefc50c3994c1336b3c7a133ee.png

Autoritetai ir valstybė

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Gintaras Inta
  • Istorija
  • 9 klasei
    10 klasei
  • Lauke
  • Bernardinų g. 8
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 3 val.

Ko mane moko Lietuvos istorinės asmenybės ir jų gyvenimai?

Ką apie šių laikų Lietuvą papasakotumėte savo istoriniams herojams, kurie kūrė Lietuvą?

Už ką jiems padėkotumėte, kaip pristatytumėte dabarties Lietuvą? Kokią ateities Lietuvą svajojate matyti ir kaip prisidėtumėte prie jos kūrimo?

Pamokos tikslas

Ugdyti mokinių patriotiškumą ir pagarbą Lietuvą kūrusioms istorinėms asmenybėms

Pamokos planas

1. Mokininiai iš pateiktos užduoties išsirenka vieną istorinę asmenybę, pasidomi jos biografija ir nuveiktais darbai Lietuvai.
2. Mokiniai parašo laišką savo išsirinktai istorinei asmenybei. Padėkojama istorinei asmenybei už nuopelnus Lietuvai, pristatoma dabarties Lietuva bei papasakojama, apie kokią ateities Lietuvą mokinys svajoja ir kaip galėtų prisidėti prie jos kūrimo.
3. Mokiniai turi aplankyti visus paminklus istorinėms asmenybėms kaip nurodyta užduoties lape. Kiekvienas mokinys skaito savo laišką prie to paminklo, kuriai istorinei asmenybei rašytas laiškas. Mokiniu laiškų skaitymas filmuojamas.
4. Mokiniai sumontuoja bendrą filmą, kuriame turi būti visos laiškų skaitymo akimirkos Lietuvos istorinėms asmenybėms.
5. Mokiniai atlieka refleksiją užduoties ir savo patirčių.
6. Mokinių filmas rodomas mokykloje per valstybines šventes.

Kompetencijos

Kultūrinė
Pažinimo
Pilietiškumo
Skaitmeninė

Temos ugdymo programose

Etika: “Kas esu ir kuo noriu būti? Kaip susijusios mano tapatybė ir bendruomeninė tapatybė? Ar noriu būti panašus į idealizuojamas asmenybes, ar noriu būti išskirtinis? Kas yra sektini pavyzdžiai, kuo ir kodėl noriu būti panašus į idealizuojamas asmenybes?; Ką reiškia būti autoritetu arba lyderiu? Kas man yra autoritetas ir kodėl?” Pilietiškumo ugdymas: „Tauta ir valstybė. Pilietinė atsakomybė ir pareiga. Piliečio laisvės ir teisės.“

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Bernardinų g. 8
Visos pamokos
Kaip naudotis?