homero-heroju-galia-ir-gyvybe_57_01690969790-2466550c32dcca413de903ed6f84280f.png

Homero herojų galia ir gyvybė

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Gintaras Tubelis
  • Lietuvių k. ir literatūra,
    KITA
  • 10 klasei
  • Lauke
  • T. Kosciuškos g.
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Ar Troja – bet kuris miestas, o Odisėjas – kiekvienas žmogus?

Analizuodami ir įkūnydami veikėjo charakterį, situacijas, kuriose šiam teko atsidurti, mokiniai lavins kritinio ir kūrybinio mąstymo gebėjimus. Gerins kultūrinės raiškos įgūdžius: vaidmens atlikimo, retorikos meno. Lavins gebėjimą sieti literatūros herojaus patirtį su individualia patirtimi ir vertybėmis: tekste ir veikėjo charakterio portrete išskirs tai, kas kiekvienam atrodo svarbiausia, paveikiausia, įdomiausia.

Pamoka gali vykti Vingio parke arba kitoje vietoje, turinčioje lauko estradą.

Pamokos autoriai: teatro mokytojas metodininkas Gintaras Tubelis ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Ugnė Ligeikė.

Pamokos tikslas

Pasirinkto „Iliados“ arba „Odisėjos“ veikėjo įkūnijimas, charakterio atskleidimas, monologas pirmuoju asmeniu.

Pamokos planas

Lietuvių kalbos ir literatūros pamokose aptariamos Homero poemos „Iliada“ ir „Odisėja“, išanalizuojami veikėjų literatūriniai portretai (Achilas, Paris, Helenė, Hektoras, Andromachė, Odisėjas, Penelopė, Telemachas).

Teatro pamokose vyksta diskusija „Kaip atrodė antikiniai graikų teatrai?“ bei susipažinimas su Antikiniu (graikų) teatru.

Pasirinkite „Iliados“ arba „Odisėjos“ veikėją, parenkite monologą pirmuoju asmeniu, atskleidžiantį herojaus charakteristiką, tai, kas Jums atrodo svarbiausia, paveikiausia. Galite rinktis Achilą, Hektorą, Odisėją, Andromachę, Penelopę, Telemachą, Parį arba Helenę. Svarbu ne atpasakoti situacijas, kuriose veikėjai atsidūrė, bet analizuoti veikėjų emocijas, mintis, leisti sau įsivaizduoti, kaip veikėjai galėjo jaustis vienoje ar kitoje situacijoje.

Integruotos pamokos metu vyksta pasirinkto veikėjo monologo pristatymas, komentavimas, aptarimas ir vertinimas.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Socialinė

Temos ugdymo programose

Homero „Iliada“ ir „Odisėja“

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, T. Kosciuškos g.
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?