pasaka-pasaku-parke_57_01683289914-9f453f4c93563e6ba01066c8061a2004.jpg

Seku seku pasaką Vilniaus ,,Pasakų parke''

Maksimalus dalyvių skaičius: 25
Pamoką sukūrė - Loreta Kindurienė
  • Integruotos pamokos
  • 5 klasei
  • Lauke
  • Pasakų parkas, Asanavičiūtės g, Vilnius
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Ar kada skaitėte pasaką ,,Pasakų parke''?

Kur gyvena lapė? Kuo minta vilkas? Ar meška miega žiemos miegu?

„Pasakų parkas" - papuoštas medinėmis pasakų motyvų bei mitologinėmis statulomis, tad ši žalioji Vilniaus erdvė gali tapti puikiu prieglobsčiu, jei norite išvengti klasės tvankumos ir kūrybingai perskaityti kūrinį.

Pasirinkta Kazio Borutos pasaka „Dangus griūva" itin siejasi su pamokos vieta. Pasakos išmintis, veikėjai netikėtai įsilieja į tikrovės kontekstą.

Nuotr.: Sauliaus Žiūros

Pamokos tikslas

Analizuoti ir aptarti vizualizuojamus literatūrinius ir tautosakos kūrinius, artimiau pažinti mus supančią gyvąją gamtą.

Pamokos planas

Ar kada esate sekę / skaitę pasaką „Pasakų parke"?

Kazio Borutos pasaka „Dangus griūva" pasirinkta dėl veikėjų, kurie yra miško gyventojai, gausos (kiškis piškis, lapė snapė, vilkas pilkas, meška lepeška).

Pasivaikščiojama po parką ir mokiniams užduodami diskusiniai klausimai apie gyvūnus.

Mokiniams akcentuojama gamtos saugojimo svarba ir aktualumas.

Refleksija: mokinių patirtis gamtoje.
Namų darbas: skaitytos pasakos video interpretacijų peržiūra.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo

Temos ugdymo programose

Literatūrinė pasaka – tradicinių vertybių perteikėja. Gyvosios gamtos svarba. Lavinamas estetinis pajautimas ir literatūros integralumas

Pamokos vieta:

Karoliniškių seniūnija, Pasakų parkas, Asanavičiūtės g, Vilnius
Visos pamokos
Kaip naudotis?