miestas-yra-menas_57_01671096502-62436421e6bebec0674c16d60ffbbdda.jpg

Miestas yra menas

Maksimalus dalyvių skaičius: 22
Pamoką sukūrė - Simona Šernienė
  • IT,
    Anglų k.
  • 11 klasei
  • Lauke
  • Užupio g. 9
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Kiek meno yra mano mieste ?

Integruota Informacinių technologijų ir anglų kalbos pamoka.

Užupis – menininkų respublika, kartais lyginama su Paryžiaus Monmartro rajonu arba Kopenhagos Kristianija, todėl meno ten ras kiekvienas.

Užduotis diferencijuojama, leidžiant mokiniams pasirinkti - kurti filmuką ar pateiktis ir gebėti jas pristatyti anglų kalba, vartojant būdvardžius, apibūdinančius meną esamoje aplinkoje. Pamoką rekomenduojama vesti vienoje labiausiai meniškų Vilniaus miesto vietų - Užupyje. Pamoka skirta pagilinti IT žinias, kuriant skaitmeninį turinį.

Pamokos tikslas

Parengti pateiktis ar filmuką tema menas, kūryba, vertybės. Vartoti būdvardžius anglų kalba.

Pamokos planas

Pristatomas pamokos tikslas ir pateikiamas žodynas, kurį teks vartoti atliekant užduotį.

Mokiniai dirba poromis arba individualiai, išsiverčia nežinomus žodžius, atlieka pateiktą užduotį, vienas kitam trumpai atsako, kodėl pasirinko vieną ar kitą būdvardį.

Baigus užduotį, supratus temos žodyną, mokiniai naudojasi savo išmaniaisiais telefonais: per 30 minučių ištyrinėja aplinką, ieško jiems įdomių objektų, pastatų, piešinių ant sienos ar tiesiog vietų, kurios jų manymu yra menas.

Kompetencijos

Kultūrinė
Kūrybiškumo
Skaitmeninė

Temos ugdymo programose

Skaitmeninio turinio kūrimas / pateiktys / filmukas / menas / kultūra

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Užupio g. 9
Visos pamokos
Kaip naudotis?