pokario-laisves-kovotojai-laimejo-ar-pralaimejo_57_01682053185-fbb9dd9996bf24b60c8ff2c446ec4678.png

Pokario laisvės kovotojai: laimėjo ar pralaimėjo?

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - LR Krašto apsaugos ministerija
 • Pilietiškumas
 • 8 klasei
  9 klasei
  10 klasei
  11 klasei
 • Viduje
 • Totorių g. 25
 • Pamoką veda
  Įmonės atstovas
 • 1:30 val.

Kam istorija reikalinga XXI a. moderniam žmogui?

Kyla klausimas, kam reikalinga istorija, kokia prasmė ,,gyventi praeitimi"? Atvyk į įdomiąją, gyvąją istorijos, pilietiškumo pamoką. Joje išgirsi pergalingas laisvės kovų istorijas, pažinsi laisvą nuo stereotipų pasakojimą, reflektuosi praeitį, kelsi nepatogius klausimus.

Juk dalį istorijos verta ne tik žinoti, bet ir jausti, o patyrimui svarbus ne abstraktus, bet konkretus subjektas, todėl susitikime ne faktų rinkiniai, o išskirtinės asmenybių istorijos. Juk laisvės kovotojų istorija - tai tiltas konceptualiems pokalbiams apie pilietiškumą, meilę Lietuvai.

Apie kokias pergales kalbėsime?
- Fizinę – kovos trukmė, sudėtis, mąstas;
- Politinę – 1949 m. partizanų vadų deklaracija ir jos reikšmė;
- Moralinę – išsaugota istorinė atmintis.


Pamoka vyks pačioje senamiesčio širdyje, istoriniame Krašto apsaugos ministerijos pastate, kurio sienos mena 400 metų Vilniaus istoriją.

Svarbu! Patvirtinus registraciją, dieną prieš pamoką nurodytu kontaktiniu adresu reikia atsiųsti atvyksiančių mokinių su mokytoju sąrašą, nurodant vardą ir pavardę. Taip pat, su savimi reikia turėti asmens dokumentą/mokinio pažymėjimą. Pamokos laikas gali būti derinamas atskirai pasirinkus atitinkamą dieną.
Esate Vilniuje dirbantis mokytojas ir norėtumėte savo klasę užregistruoti į šią pamoką? Prisijunkite!

Pamokos tikslas

Atskleisti pokario istorijos vertę dabarčiai, skatinti asmenines jo pažinimo formas, kurti sąmoningą ryšį su valstybe.

Pamokos planas

Įvadas: pasikeitimas nuomonėmis apie tai, ką žinome apie partizanus, kodėl tos žinios būtent tokios. Pristatoma pamokos eiga, aptariamos skirtingos laisvės kovotojų istorijos ir jų kontekstai. Pristatomi ir parodomi ryškiausi laisvės kovos įamžinimo pavyzdžiai ir jų atsiradimo aplinkybės.

Veikla: Debatai - skirti jaunuoliams mokytis analizuoti problemas ir ugdyti kritinį mąstymą, empatišką klausymąsi ir pagarbą turintiesiems kitą nuomonę.

Refleksija: pasidalinimas asmenine patirtimi, kaip jautėsi pamokoje.

Namų darbas: išsiaiškinti veikiančius Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos skyrius, kreiptis į juos ir susiorganizuoti gyvą susitikimą su istorinių įvykiu liudininkais. Tai gali būti unikali proga istoriją pažinti gyvai. Pamokos metu mokiniams suteikiami partizanų slapyvardžiai bei išdalinamos jų istorijos, kurias kviečiame perskaityti namuose. Labai svarbu, kad santykis su valstybės istorija prasidėtų nuo santykio su savo šaknimis, todėl skatiname pažinti šeimos istoriją, užfiksuoti pasakojimus diktofonu, raštu.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Pilietiškumo
Socialinė
Skaitmeninė

Temos ugdymo programose

Vertinti istorijos pažinimą kaip savęs ir visuomenės pažinimo būdą, teikiantį galimybių plėsti akiratį. Puoselėti demokratiją, humaniškumą, toleranciją

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Totorių g. 25
Visos pamokos
Kaip naudotis?