viskas-yra-pavirsiuje_57_01711482332-76828fd8ce821912259adba02f780630.jpg

Faktūrų įvairovė - viskas yra paviršiuje

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Ana Morozova
  • Dailė
  • 5 klasei
    6 klasei
  • Lauke
  • Rotušės aikštė
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 45 min

Kaip faktūra apibūdina daiktus?

Pamokos metu mokiniai susipažins su faktūros sąvoka, jos įvairove.

Stebėdami, liesdami, tyrinėdami, fotografuodami objektus Rotušės aikštėje, mokysis atpažinti faktūrų rūšis ir jas įvardyti. Aplinkoje ieškos objektų, turinčių užduoties lape pavaizduotas faktūras. Diskutuos apie paviršių su įvairiomis faktūromis skirtumus.

Pasirinkę patikusią faktūrą, nupieš jos eskizą ir komandoje aptars faktūrų įvairovę.


Nuotraukos autorė Ana Morozova.

Pamokos tikslas

Susipažinti su faktūros sąvoka ir rūšimis.

Pamokos planas

1. Įvadas. Mokiniai dalyvauja pokalbyje apie supančių daiktų įvairovę, jų paviršių skirtumus.

2. Pagrindinė veikla. Mokiniai pasirenka aplinkos objektą su jiems „draugišku” paviršiumi ir paaiškina, kodėl pasirinko būtent šį. Mokytoja paaiškina faktūros sąvoką. Mokiniai pasidalina į grupes ir atlieka užduotį: ieško skirtingų faktūrų, fotografuoja, atlieka kūrybinį darbą.

3. Apibendrinimas. Kūrybinių darbų aptarimas, refleksija.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kūrybiškumo
Pažinimo

Temos ugdymo programose

Artimiausios aplinkos tyrinėjimas ir vizualinių idėjų paieškos.

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Rotušės aikštė
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?