zenklai-ir-skaiciai-mieste_57_01704887206-151267114b0b2411baad9857ec8afe32.jpeg

Ženklai ir skaičiai mieste

5
Maksimalus dalyvių skaičius: 24
Pamoką sukūrė - Evita Baltakytė
 • Dailė,
  Matematika,
  Pradinis ugdymas
 • 1 klasei
  2 klasei
 • Lauke
 • Saltoniškių g. 9
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 1:30 val.

Ar atpažįstu ženklus ir skaičius mieste?

Pamokoje mokiniai kartu su mokytoju stebės mieste esančius skaičius bei ženklus. Pasidalinę grupėmis, keliaus po pažįstamą teritoriją ir ieškos kelio ženklų su skaičiais. Kartosis ir įtvirtins žinias apie skaičius iki 100 ir daugiau, aiškinsis mieste esančių ženklų reikšmę.

Pamokoje mokiniai domėsis aplinka, kurioje gyvena, ugdysis pastabumą, lavins komandinio darbo įgūdžius, prisimins saugaus eismo taisykles.


Iliustracijos šaltinis: https://keluva.lt/kelio-zenklai/

Pamokos tikslas

Mieste esančių skaičių ir ženklų pagalba įtvirtinti žinias apie skaičius.

Pamokos planas

Artimiausioje šalia ugdymo įstaigos esančioje aikštelėje ar kitoje vietoje, kurioje būtų saugu mokiniams, mokiniai suskirstomi į grupes po 5 (ar kaip nusprendžia mokytojas).

I užduotis. Mokiniai suranda 5 kelio ženklus. Dviejuose iš jų turi būti skaičiai. Ženklus persipiešia ant popieriaus lapo.

II užduotis. Kartu su mokytoju aptaria, ką reiškia surasti kelio ženklai. Pasistengia įsiminti pavadinimus, juos užrašo šalia nupieštų ženklų. Iš ženkluose rastų skaičių sugalvoja sudėties ir atimties veiksmą.

III užduotis. Komanda pasirenka vieną kelio ženklą, kurį mato dažniau nei kitus. Kitiems mokiniams papasakoja, kokioje vietoje jį rado ir kas toje vietoje buvo svarbu.

Įsivertinimas. Naudojamas „Nykščio“ metodas.

Kompetencijos

Komunikavimo
Pažinimo

Temos ugdymo programose

Saugus elgesys. Skaičiai iki 100.

Pamokos vieta:

Žvėryno seniūnija, Saltoniškių g. 9
Visos pamokos
Kaip naudotis?