vilniaus-istoriniai-objektai-aprasymas_57_01671367898-5167992ca4c013a911cc508bf4c1f3e3.jpg

Aprašymas: Vilniaus istoriniai objektai

Maksimalus dalyvių skaičius: 26
Pamoką sukūrė - Gabija Baravickaitė
  • Pradinis ugdymas
  • 3 klasei
  • Lauke
  • Šventaragio g.
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Kokie istoriniai objektai stūkso Katedros aikštėje?

Pamokoje integruojamas Pasaulio pažinimas ir Lietuvoų kalba.


Mokiniai susipažįsta su trumpa Vilniaus katedros istorija ir prisimena, kaip rašyti aprašymą bei faktus apie savo miestą.


Išdalinamas žemėlapis su dalinėmis miesto objektų, KAtedros aikštės istorinių abjektų nuotraukomis.
Mokiniai keliauja ieškoti jų antrų dalių, o radę - perskaito trumpą informaciją apie rastą objektą ir galiausiai parašo trumpą aprašymą apie pamatytus, surastus objektus.

Pamokos tikslas

Iš arti pažinti savo miesto istorinius objektus, gebėti juos aprašyti

Pamokos planas

Mokiniai susipažįsta su trumpa Vilniaus Katedros istorija, prisimena savo miesto istorinius objektus šioje erdvėje. Pasikartoja ir prisimena, kaip rašyti aprašymą. Tuomet gauna užduoties lapus, žemėlapį ir keliauja atlikti užduoties, surasti objektus ir juos aprašyti.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Pilietiškumo

Temos ugdymo programose

Mano miestas, aprašymas

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Šventaragio g.
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?