gestu-kalba-lietuvoje_57_01700591512-198ad6ca0f5716ced573f77aa84b3ff9.jpg

Gestų kalba Vilniaus gatvėse

Maksimalus dalyvių skaičius: 25
Pamoką sukūrė - Jelena Klim
  • Etika
  • 11 klasei
    12 klasei
  • Lauke
  • Vilniaus katedra, Šventaragio g. , Vilnius
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Kaip „skamba“ lietuvių gestų kalba Vilniaus gatvėse?

Pamokos metu mokiniai susipažįsta su neverbalinės komunikacijos sąvoka ir svarba, kūno bei gestų kalba. Išmoksta keletą gestų: „labas“, „myliu“, „atsiprašau“, „mano vardas“.

Stebi aplinką, ar žmonės naudoja gestų kalbą. Atlieka socialinį eksperimentą: pasiskirsto grupėmis ir gestų kalba užduoda praeiviams klausimą. Situacijas fiksuoja, vėliau jas aptaria ir analizuoja.

Pamokos metu mokiniai lavins pažinimo ir pilietiškumo, kūrybiškumo ir komunikavimo kompetencijas, suvoks socialinio gyvenimo įvairovę. Išmoks drąsiai ir savarankiškai kelti probleminius klausimus, juos spręsti inovatyviai ir netradiciškai.

Pamoka gali vykti bet kurioje gausiai lankomoje Vilniaus aikštėje.

Pamokos tikslas

Tyrinėti artumo ir svetimumo santykio temą pasitelkiant gestų kalbą.

Pamokos planas

PASIRENGIMAS. Prieš pamoką mokiniai išklauso Kęstučio Vaišnoro pamoką „Kaip atrodo lietuvių gestų kalba?“.

PAMOKOS ĮVADAS. Mokiniai atvyksta į Katedros aikštę. Suskirstomi grupėmis, išdalinami lapai su klausimais apie gestų kalbą. Mokiniai atsako į klausimus, diskutuoja kartu su mokytoju.

PAGRINDINĖ VEIKLA. Grupėmis po 4–5, mokiniai veikšto po Katedros aikštę ir stebi, ar žmonės naudojasi gestų kalba. Fiksuoja savo pastebėjimus.

Atlieka socialinį eksperimentą: gestų kalba klausia praeivių, kur yra Rotušės aikštė. Situacijas filmuoja arba fotografuoja (atsiklausę leidimo). Surinktą medžiagą sukelia į pamokai sukurtą „Padlet“ platformą.
Po atliktos veiklos mokiniai dalijasi savo patirtimi ir įspūdžiais.

APIBENDRINIMAS, REFLEKSIJA. Mokiniai sukuria ir atlieka situaciją, kuri aktualizuotų svetimumo-artimumo problemą. Vyksta diskusija, refleksija.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kūrybiškumo
Pažinimo
Pilietiškumo
Socialinė

Temos ugdymo programose

11 kl. (32.2.2.) Kitas kaip artimas. 12 kl. 33.2.3. Kitas kaip svetimas.

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Vilniaus katedra, Šventaragio g. , Vilnius
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?