lietuvybes-issaugojimo-atminties-zenklai-vilniuje_57_01704889652-898cb2eceabc91455619561edd15eb32.jpg

Lietuvybės išsaugojimo atminties ženklai Vilniuje

5
Maksimalus dalyvių skaičius: 28
Pamoką sukūrė - Jolita Šukelienė
 • Lietuvių k. ir literatūra,
  Istorija,
  Pilietiškumas
 • 9 klasei
 • Lauke
 • Simono Daukanto a.
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 3 val.

Ką atmena Vilnius apie lietuvybės išsaugojimą?

Lietuvių k. ir istorijos pamoka, kurios metu mokiniai sužinos apie istorines, lietuvybės išsaugojimui svarbias asmenybes ir Vilniaus vietas.

Užduotys, sukurtos orientacinio žaidimo principu, ves į atmintinas Vilniaus vietas: Jono Jablonskio skverą, „Vilniaus žinių“ spaustuvę, pirmąją Vilniaus lietuvių gimnaziją, Lietuvos nacionalinę filharmoniją, Marijos ir Jurgio Šlapelių namą-muziejų, Konstantino Sirvydo skverą, Vilniaus universitetą, Simono Daukanto aikštę.

Mokiniai susipažins su čia esančiais istoriniais ir architektūriniais objektais, juose vykusių įvykių svarba lietuvybės saugojimo laikotarpiu.

Mokiniai dirba dviem grupėmis, juos lydi du mokytojai. Abi grupės praeina sukurtą maršrutą ir atlieka tas pačias užduotis, tik skirtingu eiliškumu. Aptarimui ir refleksijai susitinka S. Daukanto aikštėje arba kitoje patogioje Vilniaus senamiesčio vietoje.

Iliustracijai panaudota Žygimanto Gedvilos nuotrauka, šaltinis https://shorturl.at/amozL.

Pamokos tikslas

Susipažinti su lietuvybės saugojimo istorija, atminimo vietomis Vilniuje.

Pamokos planas

PASIRENGIMAS. Mokiniams išdalinamas pamokos objektų sąrašas, mokiniai pasirengia apie šiuos objektus papasakoti klasės draugams.

PAGRINDINĖ VEIKLA. Mokiniai suskirstomi į dvi grupes. Mokytojas paaiškina užduotį ir išdalina užduočių lapus.

Pirmą užduotį grupės sprendžia mokykloje. Ją išsprendę, vyksta į nurodytą vietą: viena grupė į J. Jablonskio skverą, kita - į S. Daukanto aikštę. Atvykus į vietą, savanoris arba mokytojo paskirtas mokinys pasakoja apie šios vietos istoriją ir svarbą. Po to grupė gauna antrą užduotį, vyksta į kitą objektą ir t.y.

Eiga kartojasi, kol mokiniai aplanko visus maršruto objektus ir sužino kaip jie susiję su lietuvybės saugojimu.

APIBENDRINIMAS. Klasė susirenka S. Daukanto aikštėje ar kitoje mokytojo paskirtoje vietoje. Susitikę dalijasi įspūdžiais: nurodo tris jiems labiausiai įsiminusius objektus, paaiškina, kodėl pasirinko būtent juos. Refleksiją gali atlikti žodžiu arba užrašydami lape.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Pilietiškumo
Socialinė
Skaitmeninė

Temos ugdymo programose

Didysis Vilniaus seimas;Spaudos lotyniškais rašmenimis draudimo laikotarpis (1864-1904 m.),;Nacionalinis judėjimas Lietuvoje: žemaičių bajorų kultūrinis sąjūdis ir katalikų bažnyčios veikla XIXa.;

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Simono Daukanto a.
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?